Windows XP Desigin
   Freeware - Zmień wygląd swojego Windows
\Wstecz  \Kontakty  

Głównym zadaniem aplikacji jest zamiana klasycznego wyglądu ikon, kolorów używanych w Windows 95, 98, 98SE na bardziej zbliżone do tych, które możemy spotkać w nowszych wersjach Windows np. Me / XP.

Aplikacja dodaje do systemu dwie bibloteki dynamiczne (winxp.dll ; windowsxp.dll) zawierające ikony z windows XP oraz zmienia automatycznie wpisy w rejestrze windows odpowiedzialne za wyświetlanie nowych ikon, Automatycznie zostaje włączony tyb wyświetlania ikon w 16 bitowej palecie kolorów. Oprócz ikon zostaje zmieniony bieżący profil kolorów, na podobny jaki możemy zobaczyć w Windows Me i 2000. Zmieniony jest również wygląd okienek oraz dodana zakładka "Panel Sterowania" w Menu start

Do instaliki dołączone są małe aplikacjie:
  • transdesk - uruchamiana przy starcie, pozwala na uzyskanie przezroczystego tła pod ikonami (Uwaga - programik nie działa gdy pulpit jest wyświetlany jako strona WEB) (lokalizacja - pulpit oraz autostart)
  • hook99 - mała aplikacja pozwalająca na edycję przycisku start (zmiana ikony i napisu) oraz wybranie koloru czcionki na pulpicie.(lokalizacja - menu start/programy)
  • TweakUI - świetne rozszerzenie powłoki Windows, daje nam możliwość grzebania w normalnie niedostępnych opcjach Windows (lokolizacja - panel sterowania)
Dostępny na tej stronie dodatek do Windows XP Desigin można instalować tylko w systemie Windows 98 PL Second Edition (wydanie drugie). Dodatek podmienia ważne pliki systemowe tj. Explorer.exe, System.cpl, Rnaapp.exe, Rnasetup.dll, Rnaserv.dll, Rnaph.dll, logo.sys, logow.sys oraz logos.sys. Zmiana tych plików nie ma znaczenia na funkcjonalność Windows, a jedynie na efekty wizualne. Zmieniony jest pionowy napis w Menu start (Windows XP Professional), aplet (Właściwości systemu), monitorki DialUP i loga startowe pochodzą od młodszego brata - Windows ME. Dodatek ten testowałem na wielu komputerach z zainstalowanym Windows 98PL SE i Windows pracował stabilnie.

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty danych, czasu, informacji publicznych ani prywatnych lub innych zniszczeń jakiegokolwiek rodzaju, powstałych w wyniku używania tego programu lub jakiejkolwiek jego części.


Pobierz program w wersji podstawowej, można go instalować na wszystkich systemach rodziny Windows 9x (2,3Mb)
Pobierz rozszerzenie programu dla Windows 98 SE PL (wydanie drugie) (605Kb)

!!! UWAGA !!! Tylko dla Windows98PL (wydanie drugie)

   Copyright © by Top-Audio ™ 1992-2002