FlexNet TCP/IP
   Packet Radio i TCP/IP
\Wstecz  \Kontakty  

Packet Radio i TCP/IP

Do komunikacji Packet Radio w oparciu o protokoł TCP/IP potrzebne jest oprogramowanie emulujące kartę sieciową i TNC. Do tego celu wykorzystać można oprogramowanie FlexNET w wersji 3.3g. Przedstawiony poniżej przykład pokazuję konfigurację dla modemu BayCom. W przypadku kontrolera TNC-2 i modemu G3RUH należy zastosować odpowiednie sterowniki z oprogramowania FlexNET.


Konfiguracja w systemie Windows 98™

Do uruchomienia potrzebne będą nam pliki: (dostępne w dziale Download) lub tutaj ...
 • FLEX95.LZH
 • FLEX95IP.LZH
 • PCF.LZH
 • SER12.LZH
 • TFEMU.LZH
Na dysku C:\ musimy utworzyć katalog FLEXNET i rozpakować całą zawartość wszystkich spakowanych plików.

Po rozpakowaniu otrzymamy listę plików, jak poniżej:
 • AXROUTE.DLL
 • FLXAPI32.DLL
 • FLXDECOD.DLL
 • FLXPARMS.DLL
 • FLXTRACE.DLL
 • IPAX.DLL
 • IPRMGR.DLL
 • MSVCRT.DLL
 • FLEXNET.VXD
 • IPAX.VXD
 • FLEX.EXE
 • FLEXCTL.EXE
 • FLEXNET.EXE
 • FSET.EXE
 • IPAX.INF
 • SER12.EXE
 • TFEMU.EXE
Podczas pierwszego uruchomienia i konfiguracji systemu FLEXNET, zostaną utworzone dodatkowo dwa pliki: (Zawierają adresy IP oraz trasy połączenia użytkowników.)

 • AXR.FPR
 • IPR.FPR
Jak uruchomić:
 1. W utworzonym wcześniej katalogu C:\FLEXNET musimy utworzyć pilk (*.bat) np. loadflex.bat uruchamiający całą DOS'ową powłoką systemu Flexnet, poniżej cała jego zawartość:

  • lh flexnet.exe 20 (loader Flexnet)
  • lh ser12.exe 2 (sterownik modemu Baycom i nr portu COM)
  • lh flex.exe (powłoka Flexnet)
  • lh fset mode 0 1200c (Parametry dla sterownika ser12.exe)
  • lh fset txd 0 17 (Parametry dla sterownika ser12.exe)
  • lh tfemu.exe (Emulator pozwalający na obsługę innych programów do PR np. GP, SP, WinPACK, itd.)

  !!! U W A G A !!! LH (load high - ładuj do górnej) można stosować tylko gdy w pamięci jest program do obsługi pamięci górnej np. EMM386.EXE lub QEMM386.EXE. Więcej informacji można uzyskać w dokumentacji pakietu PCFlexNet 3.3f autorstwa MGR INŻ Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA.

 2. W pliku autoexec.bat na dysku C: musimy dopisać ścieżkę dostępu do katalogu FLEXNET oraz dodać linie odwołującą się do utworzonego wcześniej pliku loadflex.bat

  • SET PATH=C:\FLEXNET
  • CALL C:\FLEXNET\LOADFLEX.BAT

  !!! U W A G A !!! FlexNet musi być załadowany przed Windows'em.

 3. Po uruchomieniu Windows po środku ekranu powinno się otworzyć okno :


Instalacja komponentów sieci Windows

Aby zainstalować FlexNet IP należy po kolei wykonać czynności:

 • Panel Sterowania > Sieć > Dodaj > Karta > Z dysku > Przeglądaj > Tu należy wskazać plik IPAX.INF (znajdujący się w katalogu FLEXNET) > OK
 • Panel Sterowania > Sieć > Dodaj > Protokół > Microsoft > TCP/IP > OK

Po tych czynnościach w oknie (właściwości sieci) powinny znajdować się następujące składniki :

KARTA; FlexNet IP > AX25
PROTOKÓŁ TCP/IP


W czasie dodawania tych składników Windows zainstaluje jeszcze parę dodatkowych, można je usunąć.


Konfiuracja Flexnet IP

Został tylko do podania własny znak dla łączności TCP/IP np. SQ7EXA-10, adres IP, oraz wpisanie znaku, trasy i adres IP korespondenta np:

 • FlexNet Control Center > Tools > IP Route > Edit > Mycall/Parameters > (Wpisz swój znak np. SQ7EXA-10 oraz zaznacz Enable IP Forwarding) > OK
 • Panel Sterowania > Sieć > ( TCP/IP ) > Właściwości > Podaj Adres IP > (wpisz swój adres IP np. 44.165.114.58) > OK
 • FlexNet Control Center > Tools > Edit  > New Route > ( Wpisz adres IP korespondenta, znak AX25, i jeśli potrzebny znak węzła Packet Radio np. adres IP 44.156.114.14, Znak AX25 SP7VCL-10 via SR7DLD ) > (Zaznacz rodzaj połączenia : DATAGRAM jeżeli korespondent nie używa systemu FlexNet IP, a jest to np. JNOS ; VIRTUAL CIRCUIT jeżeli korespondent używa systemu FlexNet IP (zalecane); VIRTUAL CIRCUIT WITH TCP COMPRESSION to samo plus kompresja; opcja PERMANENT zabezpiecza przed automatyczną zmianą trasy połączenia) > OK


Opracował Piotr Jóźwiak SQ7EXA 1998r


   Copyright © by Top-Audio ™ 1992-2002