Sieci LAN
   Sieci bezprzewodowe (ang. WLAN - Wireless Local Area Network)
\Wstecz  \Kontakty  

Wstęp

Początki transmisji danych z wykorzystaniem fal radiowych pochodzą z czasów II Wojny Światowej kiedy to Armia Amerykańska jako pierwsza użyła fal radiowych do transmisji danych. Sposób transmisji danych wykorzystujących jako medium transmisyjne fale radiowe zainspirował pracowników naukowych Uniwersytetu Hawajskiego, którzy w latach 70-tych zbudowali pierwszą cyfrową sieć radiową o nazwie ALOHANET. Sieć służyła do komunikacji pomiędzy wyspami w jej skład wchodziło 7 komputerów, komunikujących się w topologii dwukierunkowej gwiazdy opartej o transmisję pakietową. Zasięgiem pokrywała cztery hawajskie wyspy, a centralny komputer znajdował się na wyspie Oahu.


Packet Radio (amatorskie sieci bezprzewodowe)

Używana w pierwszej bezprzewodowej sieci ALOHANET transmisja pakietowa, stosowana jest do dzisiaj przez krótkofalowców w amatorskich sieciach Packet Radio. Sieci PR pracują w oparciu o protokół AX.25, Więcej o Packet Radio ...


Standard IEEE 802.11x

Aby sieci WLAN (Wireless Local Area Network) zostały szeroko zaakceptowane, zaistniała potrzeba stworzenia wspólnego standardu zapewniającego kompatybilność i niezawodność urządzeń wytwarzanych przez różnych producentów. Dostarczył go Instytut Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej (IEEE). Oryginalny standard IEEE 802.11 został uznany standardem w 1997 r. Po nim, we wrześniu 1999 r. zostały przyjęte standardy: IEEE 802.11a oraz IEEE 802.11b. Oryginalny standard operował w paśmie częstotliwości radiowej (RF) wokół częstotliwości 2.4 GHz. Pozwalał on transmitować dane z szybkościami: 1 Mbps i 2 Mbps, oraz dostarczał podstawowych usług i metod sygnalizacji. Standardy IEEE 802.11a oraz IEEE 802.11b zostały zdefiniowane w pasmach odpowiednio: 5.8 GHz oraz 2.4 GHz. Definiują one dodatkowo nową warstwę fizyczną (PHY) dla szybkości transmisji od 5 Mbps, 11 Mbps do 54 Mbps w IEEE 802.11a. Standardy te operują w pasmach częstotliwości znanych jako przemysłowe, naukowe oraz medyczne. A oto typowe wartości: 902-928 MHz (szerokość pasma 26 MHz), 2.4-2.4835 GHz (dostępne 83.5 MHz) oraz 5.725-5.850 (dostępne 125 MHz), drugie pasmo zdefiniowane w standardzie IEEE 802.11a pozwala uzyskać wyższe wartości przepływności.

Standard definiuje dla komunikacji bezprzewodowej warstwę fizyczną (PHY) oraz warstwę sieciową (ang. MAC - Media Access Control). W warstwie fizycznej PHY standard definiuje dwa różne sposoby modulacji radiowej częstotliwości komunikacyjnej.

  • Pierwszy to modulacja rozproszonego widma z bezpośrednim szeregowaniem bitów (ang. DSSS - Direct Sequence Spread Spektrum). DSSS wiąże strumień danych z kodem cyfrowym o wyższej szybkości. Dla każdego bitu danych tworzony jest obrazujący go wzorzec bitowy, znany jedynie nadajnikowi i dedykowanemu odbiornikowi. Wzorzec ten, nazywany 'kodem chipów', jest losową sekwencją sygnałów zerojedynkowych oznaczających konkretny bit. W celu reprezentacji przeciwnego bitu w sekwencji danych, kod chipowy jest odwracany. Jeżeli transmisja jest właściwie zsynchronizowana to taki sposób modulacji częstotliwości zapewnia swoją własną korekcję błędów, a co za tym idzie większą tolerancję na interferencję.

  • Drugi to modulacja w widmie rozproszonym ze skokową zmianą używanego kanału (ang. FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum). Modulacja FHSS dzieli dostępne pasmo częstotliwości na oddzielne kanały i w sposób ciągły zmienia częstotliwość wąskopasmowej fali nośnej w 2-4 poziomowej sekwencji gaussowskiego kluczowania z przesuwem częstotliwości (GFSK). Innymi słowy: węzły sieci wysyłając i odbierając informację transmitują na częstotliwość zmieniającej się w sposób pseudolosowy. Dzięki temu warstwa fizyczna sieci jest w przyzwoity sposób zabezpieczona - haker w zasadzie nie będzie wiedział, na którą częstotliwość się przełączyć by odebrać cały sygnał. Jedną z zalet FSHH jest możliwość pracy we wspólnym paśmie wielu sieci, występujących na jednym terenie, bez wzajemnego zakłócania się.

Obydwie metody modulacji zostały zaprojektowane na potrzeby militarne by zapewnić niezawodność, integralność i bezpieczeństwo transmisji. Obydwie wykorzystują jedyne w swoim rodzaju metody transmisji danych.


Bezpieczeństwo danych

Sieci bezprzewodowe z natury oferują dużo niższy poziom bezpieczeństwa od swych dojrzalszych przewodowych kuzynów. Ponieważ bezprzewodowe interfejsy sieciowe wykorzystują powietrze jako medium transmisyjne, są one podatne na nieautoryzowane wykorzystanie i podsłuch. Monitorowanie i wykradanie informacji w sieci bezprzewodowej jest o wiele łatwiejsze, aniżeli w przypadku sieci przewodowych. Ponieważ nie istnieje konieczność fizycznego podłączenia w celu uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowych, mogą one być łatwo infiltrowane. Wszystko, co potrzebuje haker by przejąć kontrolę nad siecią bezprzewodową to NIC (Network Interface Card) :), oraz znajomość aktualnych słabych punktów jej zabezpieczeń.


Urządzenia

Linki


   Copyright © by Top-Audio ™ 1992-2002